Mitä on perheliikunta?

Perheliikunta on kaikenikäisten perheenjäsenten yhdessä liikkumista. Hyvä perheliikunta on toiminnallista, aktiivista, elämyksellistä, sosiaalista, vuorovaikutuksellista ja turvallista.

Perheliikuntaa voidaan toteuttaa organisoituina erilaisina tapahtumina, kerhotoiminnan muodossa, kampanjoina tai ihan vaan spontaanisti oman perheen kesken vaikka lähimetsässä!

Perheliikunnassa on keskeistä yhdessä tekeminen ja kokeminen. Tärkeää on kaikkien perheliikuntaan osallistuvien huomioiminen siten, että jokainen saa liikkua oman tasonsa ja taitojensa mukaisesti sekä saa liikunnallisia onnistumisen kokemuksia!

Suomen
Perheliikuntaliitto ry