Rasteja ja Reilua Peliä perheille

Reilun Pelin Perherastit on perheille suunnattu suunnistus-tapahtuma. Reilun Pelin Perherastien tarkoituksena on kehittää ja vahvistaa eri lajien harrastajien suunnistusvalmiuksia ja -taitoja. Lisäksi toiminnan tarkoituksena on edistää Reilun Pelin ihanteiden ja tavoitteiden toteutumista urheiluseuroissa ja eri lajijaostojen toiminnassa.

Reilun Pelin Perherastit -materiaalit ovat saatavilla kevään kuluessa. Tarvittaessa järjestetään koulutus materiaalien käyttöön ja tapahtuman järjestämiseen.

Suomen
Perheliikuntaliitto ry